GBK fortsätter sin verksamhet i coronatider

Styrelsen har beslutat att vi fortsätter verksamheten trots corona.

Vi följer Svenska fotbollsförbundets riktlinjer https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/3/riktlinjer-med-anledning-av-coronautbrottet/

Givetvis är det upp till varje spelare att avgöra om han vill spela. Vi vill inte att spelare tränar eller spelar om det förekommer någon form av influensasymptom, vi vill att ni är väldigt noga med att känna efter, och ej delta vid tveksamheter.

Ni skall ta med er egen vattenflaska till träning och match och undvika kontakt som handskakningar etc.

Läget och beslutet kan ändras beroende på SvFF riktlinjer eller om situationen förvärras.Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas. SvFF har därför tagit fram riktlinjer och rekommendationer till stöd för föreningar, distrikt…

Hälsningar GBKs styrelse