Reselotter, sista dragningen

1:a pris 15000 kr till lott 184
2:a pris 1000 kr till lott 241
3:e pris 1000 kr till lott 75

Grattis till årets alla vinnare!