Information till medlemmar

Här hittar du medlemsavgifter för det aktuella året.

Medlemsavgifter  

  • Medlemsavgift 300 kr Obligatorisk för alla utom Lek och Boll, där den är valfri.
  • Stödmedlem 300 kr
Träningsavgifter Träningsavgift Medlemsavgift Summa avgift
Lek o boll 0 kr 0 kr 0 kr
Barn 7-9år 400 kr 300 kr 700 kr
Ungdom 10-14år 600 kr 300kr 900 kr
Junior 15-19år 800 kr 300 kr 1100 kr
Senior 800kr 300kr 1100 kr
Familjemedlemsskap 1700kr 300kr 2000 kr

Familjemedlemskap Totalt 2000 kr –  Gäller för personer på samma adress och innefattar medlemsavgift samt träningsavgift. Dock innefattas ej junior och seniorspelare i familjemedlemskap, då man har spelarlicens.

Glöm inte att skriva namn och personnummer på alla medlemmar.

Betalning sker till bankgiro: 5338 – 1752

Swishnummer: 1232788677

För att komma i kontakt med någon i styrelsen eller i klubben, besök sidan Kontakta GBK