Historian om Galtabäcks BK.

2000-talet

2008-11-10 aktiverades hemsidans IPv6 stöd, året efter (2008-04-01) följde Google GBK i spåren och aktiverade IPv6 till sina tjänster.

 

1990-Talet

1999-04-10 lades GBKs hemsida upp på Internet för första gången, ett samarbete mellan Martin Thuresson och Anders Lindgren. Hemsidan har sedan dess ändrat utseende flera gånger.

1980-talet

1980-talet inleddes med att GBK fyllde 50 år, och det firades med festligheter i Medborgarhuset i Tvååker den 18 oktober. En bättre present än avancemang till div IV kunde man knappast önska sig. Så högt upp i seriesystemet hade GBK aldrig varit tidigare.

Många tvivlade på att denna lilla klubb skulle kunna hävda sig i en så tuff fotbollsmiljö som division IV. Det visade sig att man gott och väl höll måttet, då även sextioårsjubileumet firades i samma division.

När man söker efter en förklaring till denna bedrift måste man gå tillbaks i tiden några år. 1969 års juniorlag och 1973 års pojklag, det är två årgångar att minnas.

Så gott som samtliga spelare i dessa båda lag utvecklades hela tiden och därigenom fördes klubben vidare. Ett mycket gott kamratskap både på och utanför planen blev följden med så många jämnåriga spelare.

Man mognade också i lagom takt och under de fem åren i div V hann spelarna skaffa sig erforderlig rutin för att ta steget upp till division IV.

1980-talet är utan tvekan den mest framgångsrika tioårsperiden under de första 60 åren. Många spännande matcher har passerat. Det har handlat om rena toppmatcher såväl som ödesmatcher för förnyat kontrakt. En utav matcherna man minns allra bäst är från 1982 då klubben spelade seriefinal mot Falkenbergs FF. Där segrade dock Falkenberg med 2 – 0.

Andra stora händelser på 80-talet var att drömmen om nya omklädningsrum gick i uppfyllelse. Ända sedan klubben bildades har vi klätt om i idrottslokalen i Galtabäck.

Flera förbättringar och tillbyggnader har genomförts under åren, men standarden var ändå mycket låg och ytan för liten. 1988 gjordes en rejäl satsning och tre nya fina omklädningsrum byggdes i direkt anslutning till idrottslokalen.

Byggkostnaderna var höga och kommunen hade skurit ner sina bidrag till ett minimum, så det blev för medlemmarna att ställa upp. Många hjälpte till och offrade mycket fritid. En som bör nämnas före alla andra är Kent Thuresson. Hans pådrivande förmåga och sättet att leda arbetet är värd all heder.

Praktiskt taget allt arbete utfördes ideellt varför kostnaderna kunde hållas inom rimliga gränser. Ett nytt grepp att förbättra ekonomin togs också på 80-talet. Klubben ordnade marknad för första gången, samarbetspartner blev Varbergs Sommarland. Himle Marknad som den kallades hölls för första gången på hösten 1989 med inriktning på återkommande evenemang.

1970-talet

GBK firade 40 årsjubileum 1970 med festligheter i idrottslokalen. Styrelsen var följande: Arne Larsson ordförande, Ingavar Börjesson sekreterare, Eldor Bengtsson kassör, Johan Johansson och Göte Karlsson.

Under 70-talet kunde man skörda frukterna av det fina ungdomsarbetet som startade i mitten av 60-talet.

Sålunda kan summeras under 70-talet: Två seriesegrar för A-laget, en för B-laget, sex för ungdomslagen, därav en mycket meriterande DM seger för pojklag. Klubben gick upp i div V 1974 och till div IV 1979.

1960-talet

Det var inte med någon större optimism som klubben gick in i 60-talet. Bristen på spelare var stor och 1960 under pågående serie hölls det första krismötet. Där bestämdes att i första hand fullfölja årets serie.

På nästa möte efter seriens slut på hösten var situationen så allvarlig att man bestämde sig för, att dra sig ur seriespelet. Det var ett tungt beslut att fatta och ovissheten om hur länge uppehållet skulle vara eller om det någonsin skulle spelas fotboll i Galtabäck var stor. Ingen anade då att de småpojkar i 4 – 5 års åldern som sprang omkring i byn var ämne till storspelare. Verksamheten låg nere 1961 och 1962.

I mitten av 60-talet 

…var det byte på den så betydelsefulla kassörsposten då Eldor Bengtsson tog över efter Göte Olsson. Styrelsens tre tunga namn, Arne, Ingvar och Eldor utförde under många år ett ovärderligt arbete.

Medan det var stiltje på seniorsidan blåste det medvind i ungdomsleden. Ungdomsfotbollen som tidigare varit sporadisk hade kommit igång, och man hade fått fram ett duktigt knattelag som också vann sin serie 1965. I det laget fanns spelare som kom att betyda mycket för framtiden. Bo Larsson, Kjell-Arne Larsson, Mats Persson och Mats Thuresson för att nämna några.

1950-talet

Att inga träd växer till himmeln besannades än en gång, för nu var det slut på div I sejouren för denna gång. Laget hamnade sist i serien och fick ta steget ner i div II Varbergsserien. 1952 var tiden så mogen för det första bytet på ordförandeposten, Oskar Ek som då svingat klubban i över tjugo år överlämnade den till Gustav Andersson. Som framgår av serietabellerna stannde klubben kvar i div II hela 50-talet. Upp- och nedgångar styrs ofta av generationsväxlingar i en klubb, så även i GBK. Att de många fina spelarna som klubben haft ett antal år skulle bli svåra att ersätta stod helt klart.

.gick det bättre. Då spelades den så kallade ”maratonserien”, vilket innebar att spelåret ändrades från höst – vår till vår – höst. Maratonserien började på hösten 1957 och fortsatte hela 1958. Lagen möttes tre gånger. När sista tredjedelen började ledde Galtabäck med fem poäng före Rolfstorp. Men när serien var slutspelad stod ändå Rolfstorp som segrare en poäng före Galtabäck. En tröst dock att B-laget vann sin serie. Bland händelser på 50-talet kan nämnas att klubben bytte ordförande två gånger. Gustav Andersson avlöstes 1955 av Helge Bengtsson, som i sin tur överlämnade klubban till Johan Johansson 1958.

1940-talet

Att det växlar mellan framgångar och motgångar i olika perioder vet väl alla. Efter de inledande tio åren började det att peka uppåt. Det var på 40-talet som Galtabäcks BK lät tala om sig på riktigt allvar.

Bland många duktiga spelare fanns det också profiler, vi tänker då främst på försvarsresen Helge Andersson. Helge tillhörde en av länets allra bästa centerhalver när han var som bäst. I kedjan fanns kanonskytten Karl ”Dykarn” Andersén. ”Dykarn” fick också storklubbarnas ögon på sig och hamnade så småningom i allsvenska GAIS. Nämnas kan också att inte mindre än fyra brödrapar spelade samtidigt i A-laget. Det var Tästespojkarna Olle och Arne Larsson, från Trulsa kom Helge och Karl-Erik Andersson, Larsa-pojkarna Johan och Börje Johansson samt från Ry Lille-Gunnar och Göran Johansson.

Under 40-talet löstes också planfrågan. Efter att från början flyttat runt på olika ställen inköptes 1945 den nuvarande A-planen vid idrottslokalen. Det var väl inte den bästa plan som skådats, men så invigdes Övrevi i Tvååker 1947. Till denna kommunala idrottsplats hade även GBK tillång och dit kunde man förlägga åtminstone de viktigaste matcherna.

Fotbollen spelade förstås sin stora roll även utanför planen. I den lilla byn var intresset på topp, särskilt under slutet av 40-talet. Det var inte lätt att få någon plats i bussen till bortamatcherna i Nordhalland. Nämnas kan att spelarna betalade 2 kronor och medresenärer 5 kronor för bussresan.

1933-1934

Åren 1933-1934 Kom GBK med i det halländska seriesystemet. Man började i Hallandsserien div II Varbergsserien, där placeringen det första året inte blev särskilt framskjuten utan klubben slutade jumbo. Men klubben växte så sakta och 1934 deltog man även i B-lagsserien. Klubben tillhörde Hallandsserien div II under hela 30-talet, och ni kan själva utläsa av serietabellerna att det var en ganska blygsam tillvaro ända tills spelåret 1938 – 1939 då både A- och B-lag slutade tvåa i respektive serie.

1931

Beviljades GBK inträde i Riksidrottsförbundet. GBK deltog för första gången i seriespel, det var i Himledalsserien och deltagande lag förutom Galtabäck var Aris, Karl-Gustav, Träslövs FF, Kungsäter, Skällinge, Tofta och Rolfstorp-Åkulla. Debuten i seriespelet kunde knappast ha börjat bättre, laget hamnade nämligen på andra plats. Klubben spelade kvar i Himledalserien också de följande två åren och slutade båda gångerna på tredje plats.

1930

GBK bildades hösten 1930. Initiativtagare var Oskar Ek, som också blev föreningens första ordförande, en post som han sedermera hade i 20 år. Övriga ledamöter i styrelsen var från början Börje Svensson, sekreterare och kassör samt Tage Hammar och Anders Johansson. Ett femtontal medlemmar räknades från början in och det rent sportsliga under första året begränsades till ett antal vänskapsmatcher.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §    Ändamål

Föreningen skall bedriva följande idrott:

Fotboll

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”. (se bilaga)
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 §    Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 §    Tillhörighet mm
Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
Svenska Fotbollsförbundet
Samt Hallands Fotbollsförbund (SDF).
och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen tillhör dessutom Hallands Idrottsförbund (DF).
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 §    Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.


5 §    Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två sty¬rel¬seledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 §    Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 december t.o.m. den 30 november.
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 november t.o.m. den 31 oktober.

7 §    Stadgetolkning mm
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stad¬garna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 33 §.

8 §    Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av¬givna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 §    Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 §    Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät¬ten till.
Genom beslut på ordinarie årsmöte kan medlem utses till hedersmedlem. Förslag till detta förbereds av styrelsen och föreläggs årsmötet.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kom¬mer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.
I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

11 §    Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksam¬hetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.


12 §    Uteslutning mm
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har för¬summat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat före¬ningens verksam¬het eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från besluts¬dagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 §    Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
•    har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
•    har rätt till information om föreningens angelägenheter,
•    skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsor¬gan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
•    har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av för¬e¬ningen,
•    skall betala medlemsavgift senast den 31 mars samt övriga avgifter som beslutats av föreningen.
•    hedersmedlem är befriad från avgift.

14 §    Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga med¬lemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrange¬ras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.
Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 
ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 §    Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls första torsdagen i december, på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fem veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras på hemsidan eller i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets  och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser samt styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

16 §    Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.


17 §    Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 §    Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 §    Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20 §    Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Ar¬betstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till re¬visor i föreningen.
21 §    Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
    1.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
    2.    Val av protokolljusterare och rösträknare.
    3.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
    4.    Fastställande av föredragningslista.
    5.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se¬naste räkenskapsåret.
    6.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
    7.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
    8.    Fastställande av medlemsavgifter.
    9.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
    10.    Val av:
        a) föreningens ordförande för en tid av 1år.
        b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
        c)    suppleant i styrelsen för en tid av 2 år.
        d) 2 revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrel¬seledamöter delta.   
        e) ledamöter till herrsektionen varav en sammankallande.
        f) ledamöter till damsektionen, att representera GBK i T/G Dam.
        g) ledamöter till ungdomssektionen, att representera GBK i T/G Ungdom.
        h) sammankallande ledamot till plankommittén för en tid av 1 år.
        i) halva antalet övriga ledamöter till plankommittén för en tid av 2 år.
        j) valberedning: ordförande och 2 ledamöter för en tid av 1 år.
        k) styrelsens uppdrag att snarast tillsätta ej valda poster enligt punkt 10: c-j.
    11.    Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 §    Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

 
VALBEREDNINGEN

23 §    Sammansättning och omval
Valberedningen består av ordförande och 2st ledamöter valda av årsmötet.
Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet meddelas om eventuella avsägelser till omval.

 
REVISORER

24 §    Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och sty-relseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före års¬mötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se¬nast 7 dagar före årsmötet.

 
STYRELSEN

25 §    Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 4 – 7 övriga ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt kallelse av styrelsen. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.


26 §    Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.
Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
•    tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
•    verkställa av årsmötet fattade beslut,
•    planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
•    ansvara för och förvalta föreningens medel,
•    tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 §,
•    förbereda årsmöte,
•    förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
•    föra protokoll över styrelsens sammanträden,
•    se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett
    betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
•    se till att fattade beslut har verkställts,
•    underteckna utgående handlingar,
•    årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen,
•    föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar
    beslutade avgifter till föreningen,
•    se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts-
    organisationer m.fl.,
•    svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra
    bok över föreningens räkenskaper,
•    årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
•    utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
•    se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
•    i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration,
    särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och
    övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
•    se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet
    som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga
    till¬hörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 §    Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.


28 §    Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 
SEKTIONER

29 §    Bildande och nedläggning av sektion
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.
Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektioner:
Herrsektion
Damsektion.
Ungdomssektion.


30 §    Sektionsstyrelse
Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och    övriga ledamöter.
Representanter till sektionsstyrelse väljs bland röstberätti¬gade medlemmar av föreningens årsmöte.
Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrel¬se.
Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.

31 §    Instruktion för sektionsstyrelse
Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenhe-ter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

32 §    Budget och verksamhetsplan för sektion
Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

 
TVIST

33 §    Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 
Bilaga

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.
I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Därför vill vi utforma vår idrott så att
•    den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
•    alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar,    får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
•    den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrup¬peringar
•    de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
•    den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.
(Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte.)

Bra i idrott och bra idrott

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt

Fysisk utveckling

Idrott är fysisk aktivitet. Kroppen är skapad för aktivitet. Därför är idrott bra och utvecklande för oss människor. Genom idrottsverksamheten tränar vi och utvecklar kroppen så att vi mår bra och kan prestera mera såväl på idrottsbanan som i vardagen. Detta gäller inte minst dem som har fysiska handikapp. Genom att vara kontinuerligt aktiva vidmakthåller vi vitala funktioner även när vi blir äldre. Idrotten har på så sätt stor betydelse för folkhälsan.

Psykisk utveckling

Idrott svarar mot djupt liggande mänskliga behov. I idrotten får vi utlopp för glädje och spontanitet, vi trivs och mår bra.
Människan behöver utmaningar och mål att sträva efter.  Idrott är utmanande och spännande. I idrot¬ten finns ett inbyggt tävlingsmoment som inspirerar oss att testa våra gränser, att uppnå bättre resultat och att prestera mer. Att nå ett uppsatt mål skänker tillfredsställelse oavsett nivå. Att kämpa tillsammans med andra för att nå detta mål ger erfarenheter som är värdefulla på livets alla områden.
Idrott rätt bedriven är bra för barn. Forskningsresultat visar att idrottsaktiviteter medverkar till barns allsidiga utveckling. Därför bör alla barn ha möjlighet att idrotta varje dag – i skolan, i föreningen eller spontant i bostadsområdet.

Social utveckling

Idrott ger gemenskap. För många är kamratskapen i föreningen ett avgö¬rande skäl att engagera sig. Många barn och ungdomar får i föreningen en trygg social gemenskap. De lär sig att respektera och umgås med andra människor, också över generationsgränser, kulturella och etniska gränser. Genom ledarna får de positiva vuxna förebilder. Samhörigheten i föreningen motverkar människors isolering. Idrott i förening ger därmed, rätt bedriven, ett mervärde som ska vara tillgängligt för alla som vill.

Kulturell utveckling

Elitidrotten har genom sin oregisserande dramatik och utövarnas skicklighet en stark attraktionskraft på människor i alla samhällsskikt och i alla åldrar. Som förebilder är utövarna av stort värde för barn och ungdomar.
På de flesta orter i landet finns en eller flera idrottsföreningar. Genom sin verksamhet bidrar de till bygdens utveckling och skapar en värdefull identifikation med orten.
Idrotten är en central och folkkär del av vårt svenska kulturarv.

Det finns således mycket som är bra med idrotten…

Men eftersom idrott betyder så mycket i så många människors liv är det också viktigt att den bedrivs på ett bra sätt. Idrottsrörelsen strävar därför efter att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamhe-ten och anpassa den efter de aktivas behov och önskemål.

Demokrati

Varje deltagare ska, inom de ramar som är tillgängliga, få möjlighet att utvecklas efter sina och den egna gruppens önskemål. Detta uppnås genom att alla medlemmar, oavsett ålder och kön, är delak-tiga i de beslut som formar verksamheten. En viktig del av idrottsrörelsens demokratiska fostran är att varje människa kan påverka genom att ta ansvar för sig själv och sin grupp, såväl genom en demokratiskt uppbyggd mötesverksamhet som i den vardagliga träningen och tävlingen.

Fostran

Idrottens föreningsliv är en viktig uppfostringsmiljö för många barn och ungdomar. Vi ska med en genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt. Särskilt viktigt är det att verksamheten är utformad så att barn lär sig respektera varandra som kamrater och medtävlare. Att glädjas åt varandras framgångar och stötta varandra vid motgångar är viktiga delar i idrottsgemenskapen. Inom idrotten lär vi oss hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex användandet av droger.

Jämställdhet

Idrotten är lika viktig för kvinnor som för män, för flickor som för pojkar. Och alla är lika viktiga för idrotten. Därför ska det inom idrottsrörelsen finnas jämställdhet mellan könen. Med det menar vi att det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva idrott vilket kräver att kvinnlig och manlig idrott värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Vi delar på ansvaret för utvecklingen genom att på alla nivåer inom idrottsrörelsen ta tillvara såväl kvinnors som mäns olika erfarenheter och värderingar som ledare. Vi fördelar och utformar också uppdragen så att både kvinnor och män kan medverka.

Rent spel

En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. Därför arbetar vi för en konsekvent regelefterlevnad och uppmuntrar gott uppträdande såväl på som vid sidan av idrottsarenan. Därför tar svensk idrott också avstånd från och arbetar aktivt mot användandet av förbjudna preparat – doping – för att uppnå bättre resultat.

Förebygga skador

När idrott utövas uppkommer ibland skador av olika slag. Genom utbildning och rätt bedriven trä-ning försöker vi förebygga skador. Vi strävar även efter att lära utövare och ledare handskas med lättare skador utan inblandning av sjukvården.

Sund ekonomi

Inom idrotten hanterar vi mycket pengar. Detta är särskilt aktuellt i elitsammanhang och inom vissa massmedialt exponerade idrotter. All hantering ska ske efter sunda principer med hänsyn tagen till vår folkrörelses etiska krav.

Respekt för andra

Idrotten är till hela sin idé internationell. Idrottsligt utbyte mellan olika nationer och etniska grupper på alla nivåer breddar våra kontaktytor. Den ökar vår förståelse för andra kulturer, och stärker samverkan mellan människor över nationsgränserna. Genom att idrot¬ten är gränslös kan den via föreningarna bidra till att integrera nykomlingar i det svenska samhället. Människor av olika nationalitet, ras och religion kan med idrottsgemenskapen som utgångspunkt lära känna varandra, respektera och förstå varandras olika värderingar, vilket motverkar främlingsfientlighet och rasism.

Ideellt engagemang

I idrottsrörelsen är medlemmarna med av egen fri vilja. De utformar och leder själva verksamheten. Att vara delaktig och ta gemensamt ansvar ger verksam¬heten ett mervärde. Hundratusentals ledare satsar oavlönat tid och kraft på att leda och fostra barn och ungdomar. De medverkar härigenom till en positiv utveckling i samhället. Det ideella engagemanget utgör i sig en kraft att värna om. Det är idrottens kännemärke. De ideella le¬darna ska kontinuerligt erkännas, uppmuntras och ges möjlighet till utveckling.

Miljömedvetenhet

Alla är vi beroende av och vill ha en ren och frisk miljö att överlämna till våra barn.  Medvetenhet om miljöns krav och människans påverkan är en viktig del av barns och ungdomars fostran. Idrottsrörelsen tar sitt ansvar genom att så långt det är möjligt anpassa sin verksamhet så att den inte påverkar miljön negativt. Många idrotter använder dessutom naturen som sin ”idrottsplats”. Här har vi mot bakgrund av bl.a. allemansrätten ett särskilt ansvar förenat med såväl rättigheter som skyldigheter.
(Lydelsen antagen av Riksidrottsmötet i november 1995)